Οι Υπηρεσίες μας

  • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (υπερηχογράφημα β' επιπέδου, αυχεvική διαφάvεια, αμvιοπαρακέvτηση)
  • ΚΥΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
  • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ - YΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
  • ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ